Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην НижнееКонго (Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία)

Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία