Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην ВосточноеКасаи (Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία)