Luhans'k Region

Weather in Markivka Raion, Luhans'k Region (Ukraine)

Markovka
Markovka
+18°
Krupchans'ke
+17°
Fartukivka
+17°
Tyshkivka
+17°
Ternivka
+17°
Sychivka
+18°
Sychans'ke
+17°
Skorodna
+17°

Markivka Raion

Forecast in other regions

Kyiv
+15°
Kharkiv
+18°
Donetsk
+21°
Odesa
+22°
Dnipro
+18°
Zaporizhzhia
+20°
Lviv
+13°
Krivyi Rih
+19°
Mikolaiv
+21°
Sevastopol
+20°
Luhansk
+20°
Mariupol
+21°
Makiivka
+21°
Vinnitsa
+14°
Simferopol
+19°
chernihiv
+14°
Sumy
+16°
Kherson
+22°
Poltava
+16°
Gorlovka
+20°
All cities

Luhans'k Region (Ukraine)