Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Ισραήλ

+18°
Tel Aviv
+12°
Jerusalem
+16°
Hajfa
Ashdod
+17°
Elat
+16°
Nahariyya
Beersheba
Jerusalem
K
Β
Κ
Ν
Π