Δημοκρατία της Χιλής

Καιρόσ στην Λος Ρίος (Δημοκρατία της Χιλής)