Δημοκρατία της Χιλής

Καιρόσ στην Κοκίμπο (Δημοκρατία της Χιλής)