Libya Arap Cumhuriyeti

Gadames, Libya Arap Cumhuriyeti hava durumu