Libya Arap Cumhuriyeti

Tobruk, Libya Arap Cumhuriyeti hava durumu