Seznam držav

Vremenska napoved v Katar

Doha
A
D
S
U

Napoved v drugih regijah

Doha
+35°
Ar Rayyan
+35°
Al Wakrah
+35°
Al Khawr
+35°
Dukhan
+37°
Al Wukayr
+35°
Ar Ruways
+30°
Umm Bab
+37°
Fuwayrit
+37°
Abu Samrah
+38°
Ash Shaqra'
+37°
Fuhayhil
+31°
Halwan
+31°
Lisha
+31°
Musaykah
+31°
Vsa mesta