Riikide nimekiri

Ilm Rootsi

-11°
Umea
-1°
Goteborg
-5°
Gavle
+1°
Malmoe
-3°
Stockholm
-20°
Kiruna
-13°
Lulea
-11°
Sundsvall
Stockholm
B
D
G
H
J
K
N
Ö
S
U
V