Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Σουηδία

-3°
Umeo
+1°
Goteborg
-3°
Evle
+3°
Malmyo
Stockholm
-13°
Kiruna
-5°
Lulea
-4°
Sundsvall
Stockholm
B
D
G
H
J
K
N
Ö
S
U
V