Libyan Arab Jamahiriya

Weather in Zuvara, Libyan Arab Jamahiriya