Popis zemalja

Vrijeme u Čadu

Nđžamena
I
K
M
S
Š
V
Z

Prognoza u ostalim regijama

Nđžamena
+36°
Mundu
+31°
Sarh
+31°
Abeše
+35°
Koumra
+32°
Mongo
+34°
Am Timan
+33°
Ati
+35°
Bongor
+36°
Dobi
+30°
Mao
+33°
Oum Hadjer
+35°
Moussoro
+35°
Bitkine
+34°
Biltine
+34°
Massaguet
+35°
Dourbali
+34°
Kyabé
+31°
Massakory
+35°
Bokoro
+36°
Svi gradovi