Βιννιτσκαγια

Καιρόσ στην Chernivtsi Raion, Βιννιτσκαγια (Ουκρανία)

Chernivtsi