Του Νικολαεβ

Καιρόσ στην Vitovsky Raion, Του Νικολαεβ (Ουκρανία)

Mikolaiv