Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Ρουμανία

+22°
Arad
+20°
Bakeu
+19°
Barlad
+16°
Brashov
+22°
Bucuresti
+23°
Galac
+22°
Constanta
+22°
Satu-Mare
+19°
Sibiu
+22°
Timisoara
+23°
Tulcha
+22°
Yassy
+21°
Baia Mare
+21°
Botosani
+23°
Braila
+23°
Buzau
+20°
Cluj-Napoca
+21°
Craiova
+22°
Oradea
+20°
Piatra Neamt
+21°
Pitesti
+22°
Ploiesti
+20°
Tirgu Jiu
+21°
Târgu Mureş
Bucuresti
B
C
N
S
V