Λαϊκή Δημοκρατία των λαοτιανών λαών

Καιρόσ στην Λουανγκπχαμπανκγ (Λαϊκή Δημοκρατία των λαοτιανών λαών)