Γουινέα-Μπισσάου

Καιρόσ στην Μανσοα (Γουινέα-Μπισσάου)

Γουινέα-Μπισσάου