Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Γερμανία

+21°
Stuttgart
+19°
Berlin
+16°
Hanower
+18°
Lipsk
+20°
Monachium
+22°
Nuremberg
+20°
Dresden
+14°
Hamburg
+16°
Dortmund
+19°
Cologne
+22°
Frankfurt am Main
Berlin
Γ
Μ
Ρ
Σ
М
Н
С