Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Γερμανία

+21°
Stuttgart
+22°
Berlin
+21°
Hanower
+21°
Lipsk
+20°
Monachium
+22°
Nuremberg
+22°
Dresden
+20°
Hamburg
+22°
Dortmund
+25°
Cologne
+23°
Frankfurt am Main
Berlin
Γ
Μ
Ρ
Σ
М
Н
С