Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Δανία

Copenhagen
Odense
+1°
Aalborg
Aarhus
Esbjerg
-1°
Helsingor
-1°
Herning
+1°
Hjorring
+1°
Holbaek
Horsens
Kolding
+1°
Naestved
Randers
Ronne
Sonderborg
+1°
Svendborg
Viborg
Copenhagen
C
F
G
N
S
Z