Πράσινο Ακρωτήριο

Καιρόσ στην Praya (Πράσινο Ακρωτήριο)

Πράσινο Ακρωτήριο