Καναδάς

Καιρόσ στην Newfoundland (Καναδάς)

Saint John's

Καναδάς