Davlatlar ro'yxati

Ob-havo Turkmaniston

Ashxobod
A
B
D
L
M

Boshqa hududlarda prognoz

Ashxobod
+19°
Turkmanobod
+25°
Mari
+21°
Bayramaly
+22°
Bolqonobod
+18°
Turkmanboshi
+18°
Abadan
+19°
Eloten
+22°
Kerki
+26°
Enev
+18°
Yylanly
+18°
Gumdag
+18°
Baharly
+9°
Boldumsaz
+18°
Seydi
+25°
Tagta
+22°
Farap
+25°
Akdepe
+18°
Serhetabat
+19°
Barcha shaharlar