Davlatlar ro'yxati

Ob-havo Malta

Valletta
A
B
S
V

Boshqa hududlarda prognoz

Birkirkara
+25°
Qormi
+25°
Mosta
+25°
Zabbar
+25°
Sliema
+25°
San Ġwann
+25°
Naxxar
+25°
Zejtun
+25°
Haz-Zebbug
+25°
Hamrun
+25°
Attard
+25°
Marsaskala
+26°
Zurrieq
+25°
Birzebbuga
+26°
Swieqi
+25°
Siggiewi
+25°
Tarxien
+25°
Msida
+25°
Mellieha
+25°
Barcha shaharlar