Letonya

Preiļu rajons, Letonya hava durumu

Preili