Seznam držav

Vremenska napoved v Irak

Bagdad
B
E
G
K
M
N
R

Napoved v drugih regijah

Bagdad
+40°
Mosul
+38°
Basra
+41°
Nasiriyah
+41°
Hillah
+40°
Erbil
+36°
Ramadi
+39°
Kirkuk
+37°
Tikrit
+39°
Nadżaf
+40°
Karbala
+39°
Samawah
+41°
Zakho
+33°
Ad Diwaniyah
+40°
Al Hillah
+40°
Dihok
+37°
Al Fallujah
+40°
Samarra'
+39°
Vsa mesta