Počasie na víkend v Žytomyr (Sobota, Nedela)

Sobota
7 októbra
+7°C
+18°C
Nedeľa
8 októbra
+15°C
+14°C
Sobota
14 októbra
+13°C
+25°C
Nedeľa
15 októbra
+12°C
+24°C

Mapa počasia

Počasie v oblasti

Ukrajina