Ukrajina, Krym, Lenino Raion

Počasie na víkend v Batal'ne (Sobota, Nedela)

Sobota
11 februára
-6°C
+2°C
Nedeľa
12 februára
-3°C
+4°C
Sobota
18 februára
+4°C
+7°C
Nedeľa
19 februára
+4°C
+9°C

Mapa počasia