Luxembursko, Luxemburg

Počasie na víkend v Bascharage (Sobota, Nedela)

Sobota
4 februára
+5°C
+10°C
Nedeľa
5 februára
+6°C
+6°C
Sobota
11 februára
-10°C
-5°C
Nedeľa
12 februára
-10°C
-4°C

Mapa počasia