Zoznam krajín

Počasie v Indii, predpoved´ počasia

+42°
Patna
+29°
Goa
+40°
Achmadabad
+44°
Kaľkutta
+36°
Bengaluru
+34°
Bombej
+36°
Nagpur
+39°
Maduraj
+40°
Lacknaw
+38°
Dillí
+42°
Guwahati
+39°
Hyderabad
+37°
Ludhiana
+36°
Vishakhapatnam
New Dillí
A
Á
B
Č
D
G
H
K
L
M
N
P
R
S
T
U
Z

Predpoveď pre iné regióny

Bombej
+34°
Dillí
+38°
Bengaluru
+36°
Hyderabad
+39°
Achmadabad
+40°
Bengalooru
+35°
Madras
+35°
Kaľkutta
+44°
Surat
+38°
New Dillí
+38°
Puna
+36°
Kanpur
+40°
Jaipur
+38°
Navi Mumbai
+36°
Lacknaw
+40°
Nagpur
+36°
Coimbatore
+38°
Indore
+38°
Vadodara
+40°
Bchopal
+38°
Všetky mestá