Burkina Faso

Počasie na Pinsa, Burkina Faso

Predpoveď pre iné regióny

Ouagadougou
+30°
Ugadugu
+27°
Bobo-Diulaso
+28°
Kudugu
+28°
Kaya
+25°
Vachiguja
+29°
Dori
+30°
Banfora
+27°
Tenkodogo
+26°
Dedougou
+28°
Kongoussi
+25°
Kantchari
+30°
Garango
+26°
Nouna
+27°
Kokologo
+25°
Gaoua
+27°
Reo
+28°
Hounde
+29°
Koupela
+28°
Všetky mestá

Burkina Faso