Ukraine, Zhytomyr Region, Radomyshl Raion

14-day weather forecast in Oblitky

 • Day
 • Night
 • 5 mps
 • 4 mps
 • 5 mps
 • 3 mps
 • 6 mps
 • 5 mps
 • 7 mps
 • 6 mps
 • 6 mps
 • 5 mps
 • 5 mps
 • 5 mps
 • 5 mps
 • 4 mps
 • 91%
 • 94%
 • 92%
 • 77%
 • 84%
 • 86%
 • 90%
 • 90%
 • 72%
 • 74%
 • 68%
 • 77%
 • 72%
 • 82%
 • 738
  mm
 • 739
  mm
 • 744
  mm
 • 746
  mm
 • 749
  mm
 • 753
  mm
 • 754
  mm
 • 760
  mm
 • 765
  mm
 • 762
  mm
 • 760
  mm
 • 759
  mm
 • 760
  mm
 • 756
  mm
 • 20%
 • 30%
 • 40%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0.4 mm
 • 0.2 mm
 • 0.4 mm
 • 0 mm
 • 0.1 mm
 • 0.1 mm
 • 0.6 mm
 • 0.2 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0.1 mm
Today
1 February
-1°C
+1°C
Tomorrow
2 February
0°C
+1°C
Friday
3 February
-1°C
0°C
Saturday
4 February
-4°C
-2°C
Sunday
5 February
-6°C
-5°C
Monday
6 February
-8°C
-5°C
Tuesday
7 February
-6°C
-2°C
Wednesday
8 February
-6°C
-4°C
Thursday
9 February
-9°C
-4°C
Friday
10 February
-11°C
-5°C
Saturday
11 February
-11°C
-4°C
Sunday
12 February
-9°C
-2°C
Monday
13 February
-7°C
-2°C
Tuesday
14 February
-7°C
-1°C

Weather map