Ukraine, L'viv Region, Staryi Sambir Raion

14-day weather forecast in Nyzhankovychi

 • Day
 • Night
 • 8 mps
 • 6 mps
 • 5 mps
 • 5 mps
 • 4 mps
 • 3 mps
 • 4 mps
 • 4 mps
 • 7 mps
 • 6 mps
 • 3 mps
 • 3 mps
 • 3 mps
 • 3 mps
 • 90%
 • 95%
 • 89%
 • 94%
 • 94%
 • 93%
 • 93%
 • 92%
 • 83%
 • 81%
 • 81%
 • 82%
 • 81%
 • 83%
 • 736
  mm
 • 735
  mm
 • 745
  mm
 • 742
  mm
 • 749
  mm
 • 750
  mm
 • 748
  mm
 • 744
  mm
 • 757
  mm
 • 754
  mm
 • 754
  mm
 • 756
  mm
 • 754
  mm
 • 751
  mm
 • 80%
 • 80%
 • 40%
 • 80%
 • 30%
 • 40%
 • 30%
 • 20%
 • 20%
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0.9 mm
 • 1.6 mm
 • 0.5 mm
 • 0.7 mm
 • 0.8 mm
 • 0.3 mm
 • 1 mm
 • 0.1 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
Today
1 February
-1°C
+3°C
Tomorrow
2 February
0°C
+2°C
Friday
3 February
-1°C
0°C
Saturday
4 February
-1°C
0°C
Sunday
5 February
-8°C
-2°C
Monday
6 February
-7°C
-6°C
Tuesday
7 February
-9°C
-5°C
Wednesday
8 February
-10°C
-4°C
Thursday
9 February
-8°C
-3°C
Friday
10 February
-10°C
-5°C
Saturday
11 February
-11°C
-5°C
Sunday
12 February
-11°C
-4°C
Monday
13 February
-10°C
-4°C
Tuesday
14 February
-11°C
-3°C

Weather map