Ukraine, Zhytomyr Region, Khoroshivi Raion

14-day weather forecast in Hats'kivka

 • Day
 • Night
 • 5 mps
 • 6 mps
 • 4 mps
 • 7 mps
 • 7 mps
 • 5 mps
 • 4 mps
 • 8 mps
 • 5 mps
 • 4 mps
 • 6 mps
 • 6 mps
 • 9 mps
 • 5 mps
 • 92%
 • 89%
 • 83%
 • 84%
 • 89%
 • 89%
 • 89%
 • 87%
 • 77%
 • 68%
 • 81%
 • 95%
 • 86%
 • 87%
 • 736
  mm
 • 743
  mm
 • 744
  mm
 • 747
  mm
 • 751
  mm
 • 761
  mm
 • 762
  mm
 • 760
  mm
 • 766
  mm
 • 762
  mm
 • 751
  mm
 • 739
  mm
 • 728
  mm
 • 738
  mm
 • 10%
 • 30%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 30%
 • 30%
 • 30%
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0.2 mm
 • 0.4 mm
 • 0 mm
 • 0.1 mm
 • 0.2 mm
 • 0.1 mm
 • 0 mm
 • 0.1 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0.2 mm
 • 1.5 mm
 • 0.6 mm
 • 0 mm
Today
2 February
0°C
+1°C
Tomorrow
3 February
-1°C
0°C
Saturday
4 February
-5°C
-2°C
Sunday
5 February
-7°C
-6°C
Monday
6 February
-7°C
-4°C
Tuesday
7 February
-5°C
-3°C
Wednesday
8 February
-8°C
-5°C
Thursday
9 February
-8°C
-8°C
Friday
10 February
-12°C
-6°C
Saturday
11 February
-13°C
-6°C
Sunday
12 February
-14°C
-4°C
Monday
13 February
-7°C
0°C
Tuesday
14 February
-4°C
-2°C
Wednesday
15 February
-8°C
-4°C

Weather map