Ukraine, Chernigiv Region, Nizhyn Raion

14-day weather forecast in Harmashchyna

 • Day
 • Night
 • 5 mps
 • 3 mps
 • 6 mps
 • 7 mps
 • 8 mps
 • 5 mps
 • 4 mps
 • 8 mps
 • 5 mps
 • 3 mps
 • 4 mps
 • 7 mps
 • 3 mps
 • 5 mps
 • 95%
 • 96%
 • 90%
 • 88%
 • 94%
 • 89%
 • 92%
 • 87%
 • 82%
 • 79%
 • 83%
 • 90%
 • 99%
 • 90%
 • 743
  mm
 • 747
  mm
 • 748
  mm
 • 750
  mm
 • 754
  mm
 • 767
  mm
 • 766
  mm
 • 767
  mm
 • 771
  mm
 • 767
  mm
 • 758
  mm
 • 747
  mm
 • 727
  mm
 • 743
  mm
 • 20%
 • 30%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 20%
 • 30%
 • 20%
 • 20%
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 0.2 mm
 • 0.2 mm
 • 0.1 mm
 • 0.3 mm
 • 1.7 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 0 mm
 • 2 mm
 • 1.9 mm
 • 0 mm
Today
2 February
-1°C
+1°C
Tomorrow
3 February
0°C
+1°C
Saturday
4 February
-3°C
-3°C
Sunday
5 February
-7°C
-5°C
Monday
6 February
-6°C
-2°C
Tuesday
7 February
-3°C
-4°C
Wednesday
8 February
-9°C
-6°C
Thursday
9 February
-10°C
-8°C
Friday
10 February
-12°C
-6°C
Saturday
11 February
-12°C
-6°C
Sunday
12 February
-13°C
-5°C
Monday
13 February
-9°C
-2°C
Tuesday
14 February
-4°C
+2°C
Wednesday
15 February
-8°C
-5°C

Weather map