Polen, Pomoranie

Været i Pordenowo i helgen (Lørdag, Søndag)

Lørdag
9 juli
+13°C
+19°C
Søndag
10 juli
+10°C
+20°C
Lørdag
16 juli
+13°C
+28°C
Søndag
17 juli
+13°C
+29°C

Værkart