Polen, Pomoranie

Været i Poraj i helgen (Lørdag, Søndag)

Lørdag
9 juli
+13°C
+18°C
Søndag
10 juli
+12°C
+20°C
Lørdag
16 juli
+18°C
+21°C
Søndag
17 juli
+18°C
+21°C

Værkart