Nigeria, Borno

Været i Aba i helgen (Lørdag, Søndag)

Lørdag
8 oktober
+21°C
+30°C
Søndag
9 oktober
+22°C
+32°C
Lørdag
15 oktober
+24°C
+26°C
Søndag
16 oktober
+22°C
+26°C

Værkart