Šalių sąrašas

Orai Urugvajuje, orų prognozė.

Montevidėjus
A
C
D
F
K
L
M
P
R
S
T

Prognozė kituose regionuose

Salto
+15°
Pajsandu
+15°
Maldonado
+15°
Rivjera
+15°
Las Piedras
+15°
Takuraembas
+15°
Artigas
+15°
Mercedes
+15°
Minas
+14°
Durasno
+14°
Florida
+15°
Rocha
+15°
Fray Bentos
+15°
Rtrinidadas
+14°
Kanelonesas
+15°
Visi miestai