Šalių sąrašas

Orai Ruandoje, orų prognozė.

Kigalis
B
C
G
K
R

Prognozė kituose regionuose

Kigalis
+21°
Gisenis
+22°
Butaras
+19°
Gitarama
+18°
Ruhengeris
+19°
Tčjangugu
+19°
Kibuje
+19°
Rvamagana
+21°
Kibungo
+21°
Sogwe
+19°
Shyogwe
+18°
Simbi
+18°
Rusatira
+19°
Rwaniro
+18°
Sanza
+18°
Sekera
+18°
Shya
+19°
Shyembe
+18°
Zivu
+19°
Sholi
+21°
Visi miestai