Šalių sąrašas

Orai Vengrijoje, orų prognozė.

+14°
Pečas
+14°
Ketčkemetas
+13°
Bekeščabas
+14°
Miškolcas
+13°
Zombatis
+13°
Vezpremas
+12°
Gyjoras
+12°
Sopronas
+13°
Zalagercegas
+14°
Budapeštas
+14°
Niregichaza
+15°
Šekzardas
+14°
Šekesfehervaras
+13°
Debrecenas
+14°
Egeris
+14°
Segedynas
+14°
Ka[posvaras
+14°
Šolnokas
+13°
Nagykanizsa
+15°
Paks
Budapeštas
B
C
F
G
H
J
K
N
P
S
T
V
Z