Popis zemalja

Vrijeme u Italiji

+10°
Bari
+10°
Mleci
+10°
Napulj
+9°
Roma
+10°
Genova
+10°
Milano
+9°
Torino
+9°
Kaljari
+11°
Palermo
+9°
Firenca
+9°
Bolonja
+11°
Messina
+5°
Sardinia
Roma
A
B
E
F
K
L
M
P
S
T
U
V

Prognoza u ostalim regijama

Roma
+9°
Milano
+10°
Napulj
+10°
Torino
+9°
Palermo
+11°
Genova
+10°
Bolonja
+9°
Firenca
+9°
Bari
+10°
Catania
+12°
Mleci
+10°
Verona
+10°
Messina
+11°
Padova
+10°
Trst
+9°
Taranto
+9°
Brescia
+9°
Parma
+10°
Prato
+10°
Modena
+10°
Svi gradovi