Popis zemalja

Vrijeme u Gajani

Đžorđžtaun
A
G
I
K
L
M
S

Prognoza u ostalim regijama

Linden
+23°
Bartica
+23°
Skeldon
+24°
Rosignol
+25°
Parika
+24°
Mahdija
+12°
Mabaruma
+23°
Letem
+25°
Kumaka
+23°
Parapimai
+23°
Kamarang
+22°
Hosororo
+23°
Svi gradovi