Popis zemalja

Vrijeme u Afganistanu

Kabul
B
G
K
L
N
P
Z

Prognoza u ostalim regijama

Kabul
-3°
Gerat
+4°
Kandagar
+8°
Đželalabad
+10°
Gazni
-2°
Balkh
+7°
Gardez
-8°
Khost
+4°
Khulm
+1°
Charikar
-3°
Zaranđ
+12°
Paghman
-6°
Asadabar
+4°
Laškargah
+9°
Gereshk
+9°
Rustaq
+4°
Karukh
+4°
Mehtar Lam
+10°
Svi gradovi