Riikide nimekiri

Ilm Bangladesh

Dhaka
B
D
K
P
R
S

Ilmaennustus teistes piirkondades

Dhaka
+21°
Chittagong
+20°
Khulna
+22°
Sylhet
+18°
Rajshahi
+20°
Mymensingh
+20°
Comilla
+20°
Shibganj
+20°
Rangpur
+19°
Barisal
+22°
Tungi
+21°
Narsingdi
+20°
Bagerhat
+22°
Jessore
+21°
Nagarpur
+20°
Narayanganj
+21°
Gazipur
+23°
Bogra
+20°
Dinajpur
+20°
Brahmanbaria
+21°
Kõik linnad