Riikide nimekiri

Ilm Afganistan

Kabul
B
G
H
K
L
N
P
Z

Ilmaennustus teistes piirkondades

Kabul
+8°
Herāt
+18°
Kandahar
+18°
Jalalabad
+16°
Ghazni
+8°
Balkh
+20°
Gardez
+7°
Khost
+13°
Khulm
+15°
Charikar
+8°
Zaranj
+22°
Paghman
+5°
Asadabad
+13°
Laszkar Gah
+20°
Gereshk
+20°
Rustaq
+16°
Karukh
+18°
Mehtar Lam
+16°
Kõik linnad