Zhitomirskaya

El tiempo en Khoroshivi Raion, Zhitomirskaya (Ucrania)

Volodarsk-Volynskij

Zhitomirskaya (Ucrania)