Odesskaya

El tiempo en Lymanskyi Raoin, Odesskaya (Ucrania)

Kominternovskoe

Odesskaya (Ucrania)