China

Pronóstico del tiempo en Shanhay, China

Shanghai

Pronóstico en otras regiones

Shanghai
+8°
Chongqing
+14°
Beijing
Chengdu
+9°
Guangzhou
+15°
Shenzhen
+18°
Tianjin
Xi'an
+9°
Wuhan
+11°
Hangzhou
+8°
Dongguan
+17°
Qingdao
+5°
Harbin
-15°
Foshan
+14°
Hefei
+9°
Nanjing
+7°
Shenyang
-5°
Nanchong
+28°
Sichuan
+9°
Suzhou
+8°
Todas las ciudades

China