Λίστα χωρών

Καιρόσ στην Ηνωμένο Βασίλειο

+13°
Bristol
+12°
Birmingham
+15°
London
+14°
Plymouth
+14°
Belfast
+11°
Glasgow
+11°
Dundee
+12°
Leeds
London
E
G
N
S
W
Y